Tektronix Series: PWS4000PWS4205  Power Supply
PWS4305  Power Supply
PWS4323  Power Supply
PWS4602  Power Supply
PWS4721  Power Supply